Život je hra, hrej ji. (Matka Tereza)

Zlatá zrna v prachu

17. 3. 2010 18:08
Rubrika: Slovo katechety | Štítky: tema:ctnosti

Jak mi tak poslední dobou (rozuměj poslední dva roky) prolétávají hlavou myšlenky o stavu církve, o mé pozici v ní, o tom, co pro svoji církev mám více činit a o stylu práce duchovních s mládeží, narazil jsem dnes v Katolickém týdeníku na rozhovor s Tomášem Halíkem.

Ptali se ho na to, kde si myslí, že dnešní církev selhává v oslovování dnešní společnosti. Odpověděl:

„Tam, kde místo myšlení víry nabízí jen otřepané floskule a fráze, tam, kde je na knězi vidět, že za tím, co říká, nestojí jeho vlastní duchovní a lidská zkušenost, že jen 'papouškuje'. Tam, kde liturgie je vyprázdněný unavený rituál či podbízivý kýč Tam, kde místo hledání poctivé odpovědi na opravdu složité mravní a duchovní problémy naší doby kazatel nabízí laciné moralizování a odpovědi jen na otázky, které si nikdo kromě něj neklade. Tam, kde místo 'čtení znamení doby', místo inteligentní interpretace biblického textu a náročného stavění mostu mezi světem Bible a světem, v němž žijeme, předkládá jen laciné převyprávění perikopy s omáčkou sladce sentimentální zbožností či zakyslého pomlouvání doby a světa, do něhož jsme byli posláni. Tam, kde 'mládežnické odbory' církve, katolické časopisy pro mládež a různá 'spolča' spatřují ideál mladého křesťana v poněkud mentálně retardovaném rozjuchaném katolickém svazáctví. “

Nechci se teď bavit o Halíkově teologii, o stylu jeho kázání a tak. Myslím ale, že trefil hřebíček na hlavičku, že se v tomto trošku trefil do černého. Neříkám, že „spolča“ jsou špatná, neříkám, že časopisy pro katolické děti jsou špatné. Kdeže. Ale pokud je to jenom o tomto a o nějakých akcích typu: kdo je křesťan ať zvedne ruku a kdo se modlí denně Růženec, ať zvedne ruku (a rudni hanbou, kdo tak nečiníš), tak je to podle mě hodně málo. A spíš než málo nic. A možná ještě hůř.

Když jdu do kostela, tak tam jdu taky třeba vydechnout, odpočinout si, nabrat sil zkrátka i po té lidské stránce.  A hlavně, i když to může znít jako fráze, setkat se s Ježíšem. Není to fráze. Znám jednoho kněze, je to velmi prostý a pracovitý člověk a při kázáních mluví i k sobě a ze své zkušenosti. Káže především o lásce, o Božím milosrdenství. Tyto mše jsou pro mou duši balzámem. Ten pan farář totiž hovoří ze života. Tito kněží plni Ducha svatého dokážou ve světle evangelia najít v prachu všednosti zlatá zrnka nehasnoucí naděje, oddané víry a především pokorné lásky.

Ale znám i kněze, kde je mše, již slouží, likvidována bleskem fotoaparátů, aby to vše bylo na farních stránkách vidět. Snad k radosti pana biskupa, jakouže to v diecézi mají živou farnost. Jsou to mše, na nichž se kázání skládá z pár vtipů, které doplňují ministranti přisprostlými výkřiky a (skoro) všichni se tomu strašně smějí a pokyvují, jak to ten "důstojný pán" s tou mládeží umí. Konec mše je oslazen myšlenkou antického filozofa a slovem o tom, že nás Pán Ježíš vykoupil a jak je to přeci pěkné. Pak tam ještě zazní nějaká narážka na jednu skupinu farníků, ale tak, aby to bylo vyřčeno nepřímo, ale aby všichni pochopili, o koho jde a kdo je ta černá ovce farnosti. Udělají se tabulky ozdobené vysokými ciframi, zapíší se desítky akcí, vždyť to všecko jde jako na drátku…

Co se děje? Ztrácí se víra?

Zobrazeno 3484×

Komentáře

Inigo

Silné a odvážné:<br />
<br />
„Vlažnost části kléru, nedostatek horlivosti a apoštolské netečnosti – myslím, že toto oslabuje církev ještě více než ojedinělé skandály některých kněží, které vyvolávají větší rozruch a proti nimž je snadnější zakročit. „Největším neštěstím pro nás faráře je – říkal sv. Jan Maria Vianney – když se duše stane otupělou, necitlivou“. On zajisté nepatřil mezi takovéto faráře, ale jeho slova stojí za zamyšlení.<br />
Nelze zevšeobecňovat (církev je bohatá na svaté kněze, kteří tiše plní své povinnosti), ale by bylo špatně také mlčet. Jeden aktivní věřící laik mi se zármutkem řekl: „Populace v naší zemi se za posledních let rozrostla o tři miliony, ale údaje o počtu katolíků zůstaly nezměněny. Něco v naší církvi nehraje.“ A protože znám tamější klérus, věděl jsem, co nehraje: mnozí z nich se už nestarali o duše, nýbrž o peníze a pohodlí.<br />
Jsou místa, kde církev žije a evangelizuje téměř výlučně díky horlivosti a nasazení některých věřících laiků a jejich seskupení, kterým však bývají kladeny překážky a hledí se na ně s podezřením. Bývají to však nezřídka tyto skupiny, které přimějí své kněze, jimž dokonce zaplatí cestu a pobyt, aby se účastnili duchovní obnovy či pouti, které by jinak nikdy nepodstoupili.“<br />
<br />
...<br />
„Pokud nebude chybět pokora, církev z této války vyvázne a ukáže se v ještě větší kráse než předtím. Zavilost sdělovacích prostředků, jak to vidíme i na jiných případech, v dlouhodobé perspektivě vyvolává účinek opačný než má v úmyslu.“<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12592" target="_blank">http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=12592</a>

Pavel Husák (yetti)

doplnění k nezobrazenému příspěvku k diskusi, doplnění:

... říkám, že mi tento styl nesedí. Chybou bych vnímal ještě jednu věc, kterou jsi opomenul - když se např. nepřímo naráží na jednu skupinu farníků. Opravdu nejde o osobní problém, je to výčet příkladů, třebaže jsem to pojal jako problém jednoho kněze. A s jedním to bylo třeba osobnější, tak to ano. Spíš tímto navazuji na moje dva předchozí články.
Znovu opakuji, jen chci tím vším říct, že mi třeba nějaký styl nesedí a že i kněží mají chyby. Jde mi spíše o to, o čem tu hovořil Sumetz. Poukazuji na to, co vnímám jako problém.

K připomínce:
"proč by mělo být chybou kněze to, že se fotí mše sv. (také z toho nejsu nijak odvázanej) a ostatní akce ze života farnosti, proč by mělo být chybou kněze to, že do kostela chodí i děcka z nevěřících rodin, který uhlídat není vždycky jednoduchý (můžu potvrdit z vlastní zkušenosti s děckama z farnosti-toto se ale děje pouze na mších sv.pro děti, ze kterých mimochodem taky nejsem unešen, ale vnímám...

jen ujišťuji, že mi žádné děti z nevěřících rodin nevadí a nikdy nevadily - vždycky jsem se snažil malých dětí zastávat a bránit je před zlými pohledy některých tetek a pánů a naopak mi účast dětí dělá radost a vůbec jsem o tom nemluvil!!! já naopak mše sv. pro děti mám rád a mám radost, když tam chodí děti z nevěřících rodin


Zobrazit 34 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková